2018: Fem økser af grønsten og anden bjergart samt en fuldslebet økse af flint

Fem økser af grønsten og anden bjergart samt en fuldslebet økse af flint

Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 2018 og overdraget til Museum Østjylland, Randers.

Om genstandene

Alle redskaberne er fundet på en ejendom i Tvede ved Randers og opfylder derfor en central betingelse for, at Kulturværdiudvalget udsteder et udførselsforbud, nemlig at fundstedet er kendt, og redskaberne har derfor arkæologisk og forskningsmæssig værdi.

Finansiering og deponering

Redskaberne er finansieret af – og efter beslutning fra Kulturværdiudvalget – tillige deponeret hos Museum Østjylland, Randers.

 

ID: ACC-2018-1