2010: Flintdolk fra Stubberup

Flintdolk fra Stubberup ved Nysted, Lolland (stenalderen)

Kulturværdiudvalget blev i 2010 ansøgt om tilladelse til udførsel af en flintdolk fra stenalderen. Udvalget besluttede at nedlægge forbud mod udførsel af flintdolken, da Udvalget fandt, at der er tale om en umistelig kulturværdi. Udvalget lagde ved beslutningen bl.a. vægt på, at flintdolken ganske vist er et løsfund, men den har, hvilket er sjældent, bevaret oplysninger om sin proveniens, Stubberup på Lolland.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2010.

ID: BOX-2010-1

2008: Aalholm-samlingen, resterende dele

Aalholm-samlingen, resterende dele, 16-1700-tallet.

Kulturværdiudvalget modtog i 2008 en ansøgning om tilladelse til udførsel af til dels genfundne genstande fra arkivet og musiksamlingen på Ålholm Gods, der i 1996 og 1997 erhvervedes af hhv. Statens Arkiver og Kulturværdiudvalget. Det drejede sig om ni visehåndskrifter fra det 17. århundrede, to sene 1700-tals afskrifter af værker af Antonio Vivaldi og Johan Adolph Hasse samt grev Otto Ludvig Rabens dagbøger. Genstandene er omfattet af kulturværdiloven. Udvalget har tidligere nedlagt udførselsforbud i sagen.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2008.

ID: BOX-2008-1