2010: Flintdolk fra Stubberup

Flintdolk fra Stubberup ved Nysted, Lolland (stenalderen)

Kulturværdiudvalget blev i 2010 ansøgt om tilladelse til udførsel af en flintdolk fra stenalderen. Udvalget besluttede at nedlægge forbud mod udførsel af flintdolken, da Udvalget fandt, at der er tale om en umistelig kulturværdi. Udvalget lagde ved beslutningen bl.a. vægt på, at flintdolken ganske vist er et løsfund, men den har, hvilket er sjældent, bevaret oplysninger om sin proveniens, Stubberup på Lolland.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2010.

ID: BOX-2010-1