2008: Aalholm-samlingen, resterende dele

Aalholm-samlingen, resterende dele, 16-1700-tallet.

Kulturværdiudvalget modtog i 2008 en ansøgning om tilladelse til udførsel af til dels genfundne genstande fra arkivet og musiksamlingen på Ålholm Gods, der i 1996 og 1997 erhvervedes af hhv. Statens Arkiver og Kulturværdiudvalget. Det drejede sig om ni visehåndskrifter fra det 17. århundrede, to sene 1700-tals afskrifter af værker af Antonio Vivaldi og Johan Adolph Hasse samt grev Otto Ludvig Rabens dagbøger. Genstandene er omfattet af kulturværdiloven. Udvalget har tidligere nedlagt udførselsforbud i sagen.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2008.

ID: BOX-2008-1