2002: To barokrelieffer af Magnus Berg

To barokrelieffer udført af den dansk-norske billedskærer Magnus Berg (1666-1739), ukendt år.

Kulturværdiudvalget nedlagde udførselsforbud i 2002. Købet blev finansieret med fondsmidler. Efterfølgende overdrog Udvalget reliefferne til Rosenborg.

Reliefferne, der er udskåret i elfenben og med rammer af sort og forgyldt træ, forestiller apostlene Andreas og Matthias. Reliefferne lader sig føre tilbage til dødsboauktionen efter Magnus Berg i 1739. Magnus Berg var den eneste internationalt kendte elfenbensskærer og solgte bl.a. arbejder til den tysk-romerske kejser og landgreven af Hessen. Bergs ry skyldtes hans evne til med mejsel at bearbejde elfenben, som var elefantens hårde stødtand, til smidig og modellerbar voks. De to relieffer er fine eksempler på Bergs særtræk: den diagonale komposition og spillet på kontrasterne, dels mellem de plastisk skårne og bevægede skikkelser mod tynde baggrunde af næsten grafisk virkning, dels mellem klædedragternes levende folder og baggrundenes ro af stiliseret draperi og løv. Ypperlige er ligeledes de to gammelmands-hoveder, der har paralleller på Bergs relieffer af eremitter.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Reliefferne er samhørende med fire andre apostelrelieffer – Johannes, Judas, Paulus og Peter – der alle er bevaret på Rosenborg. Reliefferne er et uvurderligt klenodie i dansk kulturhistorie.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2002.

ID: ACC-2002-2