2005: Jean-Laurent Mosnier: “Portræt af Constantin Brun”

Mosnier

Portrætmaleri af storkøbmanden Constantin Brun, udført i Hamburg af den franske maler Jean-Laurent Mosnier (1743-1808), 1800.

Kulturværdiudvalget nedlagde udførselsforbud i 2005. Købsprisen blev tilvejebragt af fondsmidler og efterfølgende blev maleriet overdraget til Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Jean-Laurent Mosnier var oprindelig miniaturemaler, men specialiserede sig senere i portrætter, som han fik stor anerkendelse for. Han er repræsenteret på museer i bl.a. Frankrig, Tyskland og England. Constantin Brun var en fremtrædende handelsmand – i 1798 handelskyndig direktør med bopæl i palæet i Bredgade (det senere Moltkeske Palæ) og på landstedet Sophienholm ved Bagsværd Sø. Portrættet sætter den danske historie og identitetshistorie i den florissante handelsperiode op til Napoleonskrigene i et klarere perspektiv, samtidig med at det kaster nyt lys over den tidlige guldalderkunsts umiddelbart tilgængelige forbilleder.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Portrættet er både som type og i kunstnerisk kvalitet enestående i national sammenhæng, idet maleriet fremstår som et enestående eksempel på den florissante handelsperiodes storborgerlige selvopfattelse, og idet den portrætterede er en central person i dansk handels- og kulturhistorie, og derfor er af stor kulturhistorisk værdi.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2005.

ID: ACC-2005-1