2005: H.C. Andersens breve til familien Melchior

HCA-breve

Otte breve fra H.C. Andersen til Dorothea Melchior, dateret 9. maj til 18. august 1868, i alt 30 sider.

Kulturværdiudvalget nedlagde udførselsforbud i 2005. Købet blev finansieret med fondsmidler. Efterfølgende overdrog Udvalget brevsamlingen til Odense Bys Museer.

Brevene til Dorothea Melchior er betydningsfulde og væsentlige for forståelsen af digterens liv og værk i den sidste periode af hans virke. Brevene beskriver de miljøer, som H.C. Andersen færdedes i, små anekdoter og personlige beretninger om hans litterære virksomhed. Endvidere afspejler brevene H.C. Andersens særlige relation til familien Melchior, som var præget af respekt, kærlighed og ukompliceret venskab, ligesom det har betydning, at det var fru Dorothea Melchior, som plejede digteren på dødslejet og skrev det sidste notat i digterens dagbog om hans sidste suk.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Brevene indgår i en af de væsentligste og mest omfangsrige korrespondancer, som er bevaret fra H.C. Andersens sidste leveår. Den samlede korrespondance mellem H.C. Andersen og familien Melchior strækker sig fra det indledende bekendtskab i 1859 til digterens død i 1875, hvoraf disse otte breve er skrevet på udlandsrejse nr. 26, som fandt sted i 1868. Brevene er et uvurderlig klenodie i dansk kulturhistorie.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2005.

ID: ACC-2005-2