2005: Samling af oldsager fra Broholm Gods

Samling af oldsager fra Broholm Gods (den såkaldte Broholmsamling), 1800-tallets anden halvdel.

Kulturværdiudvalget nedlagde udførselsforbud i 2005. Købet blev finansieret med midler fra Udvalgets kassebeholdning. Efterfølgende overdrog Udvalget oldsagerne til Nationalmuseet.

Broholmsamlingen blev skabt af en af dansk arkæologis pionerer, kammerherre N.F.B. Sehested (1813-1882) til Broholm. Genstandene stammer fra udgravninger fra egnen omkring Broholm Gods og gården Addithus ved Vejle, hvor kammerherre Sehested forestod en af verdens første detaljerede lokalundersøgelser, herunder eksperimental-arkæologiske forsøg. En stor del af Broholm-samlingen blev publiceret i en samtidig udgivelse.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Genstandene dokumenterer en arkæologisk virksomhed, der har stor forskningsmæssig betydning, fordi samlingen fra Broholm i flere henseender er enestående i arkæologisk sammenhæng og for dansk kulturhistorie.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2005.

ID: ACC-2005-3