2006: Helene Bournonvilles stambog

Bournonville

Stambogen fra August Bournonvilles hustru, den svenskfødte Helene Bournonville (1809-1895), 1843-1890.

Kulturværdiudvalget nedlagde udførselsforbud i 2006. Købsprisen blev tilvejebragt af Udvalgets tilbageværende reservationsbevilling samt en meget betydelig støtte fra Bikubenfonden til Det Kongelige Bibliotek, som stambogen efterfølgende overdroges til.

Stambogen indeholder 37 bidrag indført af parrets mange danske og udenlandske kunstnervenner inden for en række af de datidige kunstarter. Stambogen er unik ved udelukkende at indeholde deciderede kunstneriske bidrag i form af originale digte, tegninger, akvareller, teaterscenografier, teaterkostumer og portrætter samt musikalske incipits (korte nodelinjer med typisk begyndelsen af en melodi eller lignende) skabt af en overordentlig bred dansk og international kreds af kunstnere, der alle kom i Bournonville-parrets hjem.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Stambogens kunstneriske bidrag giver, når de ses i sammenhæng, et sjældent indblik i guldalderens kunstneriske bredde og alsidighed, hvad angår såvel genrer som udtryksform. Ligeledes giver stambogen et enestående billede af den store kreds af samtidens førende kunstnere, som samledes omkring dette fremtrædende ægtepar i den danske guldalder. Stambogens bevaringstilstand er meget fornem, og samtlige bidrag fremtræder i ubeskadiget form. Stambogen er et uvurderligt klenodie i dansk kulturhistorie.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2006.

ID: ACC-2006-1