2007: Collin-samlingen af H.C. Andersen-fotografier

Collin

Samling af 20 originale fotografier, som skildrer Hans Christian Andersen i forskellige situationer, 1862-1870.

Kulturværdiudvalget nedlagde udførselsforbud i 2007. Købsprisen blev tilvejebragt af Odense Bys Museer, som Kulturværdiudvalget efterfølgende overdrog fotografisamlingen til.

Fotografierne har forskellig størrelse, men de fleste er ca. 8,5 x 5 cm. Samlingen indeholder tre fotografier af Edward Collin, to af H.C. Andersen sammen med Edward Collins søn Jonas Collin, et af Georg Brandes og et af Fr. Hegel. Endvidere indeholder samlingen fire sjældne signerede portrætfotografier, heriblandt ét optaget i Bordeaux af den fremragende, franske fotograf Barberon (med kommentar af Jonas Collin), og derudover indeholder samlingen fem originale fotografier af Henrik Tilemann optaget på herregården Frijsenborg i 1860’erne. Portrætfotografierne er usædvanligt velbevarede. I samlingen er tillige vedlagt et menukort til H.C. Andersens 70-års fødselsdag. Samlingen er en del af Collin-samlingen, hvis øvrige dele befinder sig på henholdsvis Odense Bys Museer og Det Kongelige Bibliotek og gennem 100 år har været betragtet som værende af uvurderlig betydning for dansk kultur og forskning. Disse fotografier er dels et enestående supplerende indhold til resten af Collin-samlingen, dels er fotografierne i sig selv af overordentlig stor betydning ud fra en fotohistorisk synsvinkel.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Samlingen rummer sådanne beskyttelsesværdige kulturværdier, at en udførsel ville medføre en væsentlig forringelse af den nationale kulturarv.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2007

ID: ACC-2007-1