2011: Tre stenøkser fra Nysø, Bredeshave og Saksild

trestenokser

Tre stenøkser med findestederne påskrevet:

Tyndnakket flintøkse, slebet på fire sider, 14 cm, findested Nysø 1988.

Tyknakket flintøkse, findested Bredeshave 117.

Trindøkse af bjergart, 12 cm, findested Saksild 9/8 1957.

Kulturværdiudvalget nedlagde udførselsforbud i 2011. Købsprisen blev tilvejebragt af Nationalmuseet, som Kulturværdiudvalget efterfølgende overdrog stenøkserne til.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Genstandene er fine stenalderfund med proveniens, idet de kan stedfæstes og dermed har både forskningsmæssig og kulturhistorisk betydning. Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2011.

ID: ACC-2011-1