2018: Fem økser af grønsten og anden bjergart samt en fuldslebet økse af flint

Fem økser af grønsten og anden bjergart samt en fuldslebet økse af flint

Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 2018 og overdraget til Museum Østjylland, Randers.

Om genstandene

Alle redskaberne er fundet på en ejendom i Tvede ved Randers og opfylder derfor en central betingelse for, at Kulturværdiudvalget udsteder et udførselsforbud, nemlig at fundstedet er kendt, og redskaberne har derfor arkæologisk og forskningsmæssig værdi.

Finansiering og deponering

Redskaberne er finansieret af – og efter beslutning fra Kulturværdiudvalget – tillige deponeret hos Museum Østjylland, Randers.

 

ID: ACC-2018-1

2011: Flintmejsel fra Svanninge

flintmejsel

Mejsel af flint fra stenalderen, fundet ved Svanninge på Fyn.

Kulturværdiudvalget nedlagde udførselsforbud i 2010. Købsprisen blev tilvejebragt af Nationalmuseet, som Kulturværdiudvalget efterfølgende overdrog stenøkserne til.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Mejslen er et fint stenalderfund med proveniens, idet den kan stedfæstes og dermed har både forskningsmæssig og kulturhistorisk betydning.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2011.

ID: ACC-2011-2

2011: Tre stenøkser fra Nysø, Bredeshave og Saksild

trestenokser

Tre stenøkser med findestederne påskrevet:

Tyndnakket flintøkse, slebet på fire sider, 14 cm, findested Nysø 1988.

Tyknakket flintøkse, findested Bredeshave 117.

Trindøkse af bjergart, 12 cm, findested Saksild 9/8 1957.

Kulturværdiudvalget nedlagde udførselsforbud i 2011. Købsprisen blev tilvejebragt af Nationalmuseet, som Kulturværdiudvalget efterfølgende overdrog stenøkserne til.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Genstandene er fine stenalderfund med proveniens, idet de kan stedfæstes og dermed har både forskningsmæssig og kulturhistorisk betydning. Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2011.

ID: ACC-2011-1

2005: Samling af oldsager fra Broholm Gods

Samling af oldsager fra Broholm Gods (den såkaldte Broholmsamling), 1800-tallets anden halvdel.

Kulturværdiudvalget nedlagde udførselsforbud i 2005. Købet blev finansieret med midler fra Udvalgets kassebeholdning. Efterfølgende overdrog Udvalget oldsagerne til Nationalmuseet.

Broholmsamlingen blev skabt af en af dansk arkæologis pionerer, kammerherre N.F.B. Sehested (1813-1882) til Broholm. Genstandene stammer fra udgravninger fra egnen omkring Broholm Gods og gården Addithus ved Vejle, hvor kammerherre Sehested forestod en af verdens første detaljerede lokalundersøgelser, herunder eksperimental-arkæologiske forsøg. En stor del af Broholm-samlingen blev publiceret i en samtidig udgivelse.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Genstandene dokumenterer en arkæologisk virksomhed, der har stor forskningsmæssig betydning, fordi samlingen fra Broholm i flere henseender er enestående i arkæologisk sammenhæng og for dansk kulturhistorie.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 2005.

ID: ACC-2005-3

1995: Jordfundne våben (2)

En skafthuløkse fra 600-tallet fra Hvedesegård, Skævinge sogn og en dølleøkse fra 300-tallet fra Søborg sø. Fra middelalderen stammer to økser fundet i Søborg sø i Nordsjælland, en økse fra Borgergade i København, en nyredolk fundet på Lolland og en stigbøjle fra Ebeltoft.

Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1995 og overdraget til Nationalmuseet.

Danefæ er – ifølge museumsloven – ejerløse genstande fra fortiden fundet i Danmarks jord, af værdifuldt materiale eller af stor kulturhistorisk betydning. De skal afleveres til Nationalmuseet, mens finderen til gengæld får en dusør. Nogle jordfundne våben, som for årtier siden burde være indleveret som danefæ, har imidlertid været gemt væk i privat eje, og det har ikke været muligt at efterspore finderne. For at redde dem fra salg til udlandet, trådte Kulturværdiudvalget til.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Jordfundne danske oldsager, som under normale omstændigheder ville være underkastet danefæbestemmelserne, er kulturværdier, som skal bevares i Danmark.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1995.

ID: ACC-1995-1

1994: Jordfundne våben (1)

Et vikingesværd fra o. 900, fundet i omegnen af Nysted, Lolland, og en økse fra middelalderen.

Erhvervet af Kulturværdiudvalget i 1994 og overdraget til Nationalmuseet.

Danefæ er – ifølge museumsloven – ejerløse genstande fra fortiden fundet i Danmarks jord, af værdifuldt materiale eller af stor kulturhistorisk betydning. De skal afleveres til Nationalmuseet, mens finderen til gengæld får en dusør. Nogle jordfundne våben, som for årtier siden burde være indleveret som danefæ, har imidlertid været gemt væk i privat eje, og det har ikke været muligt at efterspore finderne. For at redde dem fra salg til udlandet, trådte Kulturværdiudvalget til.

Udvalgets begrundelse for erhvervelsen: Jordfundne danske oldsager, som under normale omstændigheder ville være underkastet danefæbestemmelserne, er kulturværdier, som skal bevares i Danmark.

Beskrevet i Kulturværdiudvalgets beretning for året 1994.

ID: ACC-1994-1